Hans Wyneken & Waltraud Thiel - Media
Hans Wyneken & Waltraud Thiel - Media
Berlin Wynekens
1938. Party in honor of Hans-Rolf passing his medical Staatsexamen, Charité in Berlin.
l. to r.: Hans Wyneken, Waldtraut Wyneken née Thiel, Anne-Lise Harich née W., Susanne Hess née W., Hans-Rolf W., Karla Christine W., Ludwig Hess.
Related Media Pages:Hans Wyneken

© 2020 by Matthew P. Wyneken
mawyn@gmx.de
https://wyneken.wordpress.com