Edmund Jacob Wyneken - Media
Edmund Jacob Wyneken - Media
Edmund J and Anna Wyneken wedding
Wedding of Edmund J. Wyneken and Anna Rodenbeck
24 Jun 1913

l. to r.: Olive Wyneken Strassmeier, Bill Rodenbeck, Pauline Wyneken Neeb, Edmund J Wyneken, Anna Rodenbeck Wyneken, Hugo Wyneken, Emma Rodenbeck Hofferman

© 2020 by Matthew P. Wyneken
mawyn@gmx.de
https://wyneken.wordpress.com