Henriette Sophie* Auguste Wyneken - Media
Henriette Sophie* Auguste Wyneken - Media
Gravestone Sophie Wyneken in Marienwerder
Henriette Sophie* Auguste Wyneken’s gravestone in Marienwerder

Obtained from: Wolfgang Ewig by e-mail
When: 30 Mar 2015

© 2020 by Matthew P. Wyneken
mawyn@gmx.de
https://wyneken.wordpress.com