Auguste Juliane Caroline Wyneken - Media
Auguste Juliane Caroline Wyneken - Media
Gravestone Auguste Juliane Wyneken in Marienwerder
Auguste Juliane Wyneken’s gravestone in Marienwerder

Obtained from: Wolfgang Ewig by e-mail
When: 30 Mar 2015

© 2020 by Matthew P. Wyneken
mawyn@gmx.de
https://wyneken.wordpress.com